Yönetici Koçluğu Eğitimi

AMAÇ:

Bu program ile, değişime ayak uydurabilen ve sürekli gelişen ekipler yaratmak ve yöneticilerin hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ulaşması için gerekli koçluk becerileri sunulmakta, hem yöneticinin hem de ekibinin performansını artırmak için uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve bu sayede yöneticinin gerekli farkındalığı yakalaması, kendisini ve ekibini daha iyi tanıması, gelişmesi ve geliştirmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAM FAYDALARI:

 1. Yöneticilerde oluşan farklılıklar:
  • Değişim için gerekli enerji, destek ve cesareti kazanırlar.
  • Profesyonel ve kişisel hedeflerini entegre ederler.
  • Koçun tuttuğu ayna sayesinde özeleştiri yapabilir, Yöneticilik ve İletişim becerileri gelişir.
  • Kişisel verimliliklerini artırarak, yeni becerilerini, organizasyonun stratejisine uyumlu kullanabilecekleri fırsatlar yaratırlar.
  • Mevcut düşünce ve davranış kalıplarının farkına vararak, olumsuz olanlardan kurtulmayı, yeni, yapıcı ve pozitif yollar bulmayı öğrenirler.
  • Astlarının kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlarlar.
  • Y Neslini daha iyi anlar ve yönetebilir hale gelirler
  • Karar verme ve uygulama becerileri gelişir.
  • Disiplinli bir gelişim modeli ile önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili yönetebilirler.
  • Mevcut düşünce ve davranış kalıplarının farkına vardırarak

 2. Astlarda oluşan farklılıklar:
  • Motivasyon artışı ile verimlilik de artar ve kendi işlerinin liderleri haline gelirler.
  • Farkındalıkları artar ve Probleme değil, çözüme odaklı düşünce tarzı gelişir.
  • Sınırlarını zorlayarak potansiyellerini ortaya çıkarı, gelişimleri için hedefler koyarak planlama yapmaya başlarlar

İÇERİK ve SÜREÇ:

Eğitimin üzerine kurgulandığı GESTALT modeli, yöneticilerin astlarının hedefe gitmesini sağlayacak sistematik yaklaşımı sağlar ve kendilerini yetkinleştirir. Özellikle Y Kuşağının daha da çok katıldığı, rekabetin arttığı ve stratejik iş yapış şekilleri ve verimliliğin önem kazandığı iş yaşamında yöneticiler için koçluk çok daha fazla öncelik kazanmaktadır.

İÇERİK, SÜREÇ AKIŞI ve MODEL:

Tanışma, ara değerlendirme ve kapanış toplantılarından oluşan üç kısım haricinde ortalama toplam 8-12 seans / saatlik birebir koçluk görüşmeleri şeklinde planlanmış süreç aşağıdaki şekilde ön görülmektedir.

Koçluk Süreci Ön Görüşmeler ve İlk Değerlendirme

 • Konulara farklı açılardan bakmak ve anlamak öğrenilir.
 • Katılımcıların, gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından alması sağlanır.
 • Katılımcılara kullanabilecekleri araç ve perspektifler sunulup kişisel verimlilikleri arttırılır.
 • Katılımcıların İstek ve hedeflerinin farkına varması sağlanır.
 • Kişisel ve iş Değerleri ortaya konulur.
 • Katılımcıların kendilerini yakından tanıması ve olası fırsatları görmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların kariyer geçmişleri ve gelecekleri ayrı ayrı irdelenip, ortak noktalar, bir birleri ile bağları ve ayrılan noktalar, güçlü yanlar ve olası fırsatlar ortaya koyulur.
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin, hem zihinsel hem de somut açıdan alacakları hizmet ve süreç konusunda netleştirmek
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin kurumsal ve / veya bireysel hedeflerini ve bu noktadaki çalışma şeklimizi ortaya koymak
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı süreci ön görüşmelerinde Hedefler ortaya çıkarılır.

Modelleme ve Koçluk Görüşmeleri; GESTALT Metodolojisi ile ve seans başına minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleşecek şekilde 8-12 seanslık koçluk görüşmeleri şeklinde planlama yapılmıştır. Koçluk görüşmelerinin aşağıdaki şekilde ilerlemesi ön görülmüştür;

 • Kişinin seçtiği en az 3 alanda koç ile beraber kendisini analiz etmesini sağlamak
 • Koçluk Hizmeti alan kişinin bu alanlarda derecelendirme yapmasını sağlayarak daha iyiye gitmek istediği alanları önceliklendirmesini sağlamak
 • Her alan ile ilgili en az 3 hedef belirlemesini sağlamak
 • Her seans kişiye özeldir ve yüz yüze gerçekleştirilir. Görüşme sıklığı haftada 1 veya en geç 10 günde bir olacak şekilde Önerilen seans adedi 8-12 görüşmedir.
 • Toplam 3-4 ayda ve ayda ortalama 3 seans gerçekleştirilecek şekilde minimum uygulama önermekteyiz. Her seans minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleştirilir. 
 • Katılımcılarla, gelişime yönelik raporlama yüz yüze ve bire bir gerçekleştirilir.

KURUMSAL KOÇLUK KONUSUNDA REFERANSLAR VE KOÇLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİ

Koçluk Platformu derneği, EGCP,  BRM v.b. meslek ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. nin referanslarına ve koçluk hizmeti alan kurum ve kişilerin değerlendirmelerine aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşılabilir ya da spesifik referanslar talep edildiği takdirde ayrıca sunulabilir.

Referanslarımız

Koçluk ve Mentorluk Müşteri Paylaşımları

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Koçlarının tamamı, akredite okul Eurasian Gestalt Coaching Program & Center tarafından düzenlenen EGCP Programından mezun olmuş kişiler olup, aynı zamanda reel sektörde de en az 15 yıllık iş geçmişi olan koçlardır. 

 

Yönetici Koçluğu konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.

 

Ortam