Bireysel Koçluk ve Kariyer Koçluğu ile Eğitimi

AMAÇ:

İş yaşamınızda nasıl daha fazla performans sergileyebileceğiniz ve bunu ifade yollarının paylaşıldığı, iş yaşamında dengeleri kurma ve kariyer hedeflerini ulaşmak için yetkinlik ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda gelişiminize destek sağlayan bir koçluk programıdır. Yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan kişiler de bu programdan faydalanabilir. Bu çalışma ile kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenmeleri, eyleme geçmek için cesaretlenmeleri ve bunun için ihtiyaç duydukları yol haritası ve iş hedeflerini oluşturmak üzere yapılan bir çalışmadır. Koç ile danışan, süreç boyunca bireyin hedefleri ve geliştirmek istediği yetkinliklerine göre bir eylem planı hazırlar ve buna uygun şekilde harekete geçer.

PROGRAMIN FAYDALARI:

Kariyerlerine ne şekilde devam etmek istediklerine karar verirler. Hedeflerini net olarak tanımlar ve ulaşmak için eylem planları hazırlayarak uygulamaya koyarlar. Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır ve yaşam kalitelerini artırırlar. Gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından almasını sağlayarak Kullanabileceği araç ve perspektiflerle donatıp kişisel verimliliğini artırarak Kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenir, İstek ve hedeflerinin farkına varırlar.

İÇERİK, SÜREÇ AKIŞI ve MODEL:

Tanışma, ara değerlendirme ve kapanış toplantılarından oluşan üç kısım haricinde ortalama toplam 8-12 seans / saatlik birebir koçluk görüşmeleri şeklinde planlanmış süreç aşağıdaki şekilde ön görülmektedir.

Koçluk Süreci Ön Görüşmeler ve İlk Değerlendirme

 • Konulara farklı açılardan bakmak ve anlamak öğrenilir.
 • Katılımcıların, gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından alması sağlanır.
 • Katılımcılara kullanabilecekleri araç ve perspektifler sunulup kişisel verimlilikleri arttırılır.
 • Katılımcıların İstek ve hedeflerinin farkına varması sağlanır.
 • Kişisel ve iş Değerleri ortaya konulur.
 • Katılımcıların kendilerini yakından tanıması ve olası fırsatları görmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların kariyer geçmişleri ve gelecekleri ayrı ayrı irdelenip, ortak noktalar, bir birleri ile bağları ve ayrılan noktalar, güçlü yanlar ve olası fırsatlar ortaya koyulur.
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin, hem zihinsel hem de somut açıdan alacakları hizmet ve süreç konusunda netleştirmek
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin kurumsal ve / veya bireysel hedeflerini ve bu noktadaki çalışma şeklimizi ortaya koymak
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı süreci ön görüşmelerinde Hedefler ortaya çıkarılır.

Modelleme ve Koçluk Görüşmeleri; GESTALT Metodolojisi ile ve seans başına minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleşecek şekilde 8-12 seanslık koçluk görüşmeleri şeklinde planlama yapılmıştır. Koçluk görüşmelerinin aşağıdaki şekilde ilerlemesi ön görülmüştür;

 • Kişinin seçtiği en az 3 alanda koç ile beraber kendisini analiz etmesini sağlamak
 • Koçluk Hizmeti alan kişinin bu alanlarda derecelendirme yapmasını sağlayarak daha iyiye gitmek istediği alanları önceliklendirmesini sağlamak
 • Her alan ile ilgili en az 3 hedef belirlemesini sağlamak
 • Her seans kişiye özeldir ve yüz yüze gerçekleştirilir. Görüşme sıklığı haftada 1 veya en geç 10 günde bir olacak şekilde Önerilen seans adedi 8-12 görüşmedir.
 • Toplam 3-4 ayda ve ayda ortalama 3 seans gerçekleştirilecek şekilde minimum uygulama önermekteyiz. Her seans minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleştirilir. 
 • Katılımcılarla, gelişime yönelik raporlama yüz yüze ve bire bir gerçekleştirilir.

KURUMSAL KOÇLUK KONUSUNDA REFERANSLAR VE KOÇLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİ

Koçluk Platformu derneği, EGCP,  BRM v.b. meslek ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. nin referanslarına ve koçluk hizmeti alan kurum ve kişilerin değerlendirmelerine aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşılabilir ya da spesifik referanslar talep edildiği takdirde ayrıca sunulabilir.

Referanslarımız

Koçluk ve Mentorluk Müşteri Paylaşımları

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Koçlarının tamamı, akredite okul Eurasian Gestalt Coaching Program & Center tarafından düzenlenen EGCP Programından mezun olmuş kişiler olup, aynı zamanda reel sektörde de en az 15 yıllık iş geçmişi olan koçlardır. 

Bireysel Koçluk, Performans, Kariyer Koçluğu konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.