Satışın Psikolojisi Eğitimi

Hedef Kitle: İster özel isterseniz iş hayatınız için satış yetkinliklerinizi geliştirme odaklı bir programdır. Bu keyifli ve bol uygulamalı programda, satış ile ilgili olarak teknik ve beceri geliştirme yolları ile ilgili inanılmaz bir deneyim elde edebilirsiniz.

Süre: 2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

 

Hedef Kitle: Satış, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri faaliyetlerinden sorumlu olarak çalışan her seviyedeki tüm kadrolar.

AMAÇ:

Katılımcılar eğitim sonunda; Satış, pazarlama ve müşteri İlişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilecekler, müşteriler ile görüşmenin başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması konusunda yeni bir bakış açısı ve yeni beceriler kazanacaklar, müşterileri ile daha sağlıklı bir iletişim kurarak daha uzun soluklu iş ilişkisi geliştirebileceklerdir.

ANA HEDEFLER:

Katılımcıların öğrendikleri yeni teknikleri ve eğitim uygulamalarıyla oluşan motivasyonu sahaya yansıtmaları ve iş yaşamlarında da uygulayarak gözle görülen bir fark yaratmaları amaçlanmaktadır. 

İÇERİK:

  • SATIŞ EKİBİ İÇİN İHTİYAÇ ANALİZİ
   • Ortak Dil oluşturmak
   • Algıda farklılıklar ve Esneklik
   • Fayda Cümleleri ile Alternatif sunma ve değerlendirme
   • Yönlendirme, takip ve geri bildirim ile Rollerin dağılımı
   • Pro Aktif yaklaşımlar ve Uygun Ortam Oluşturma
   • Eğitici ve problem çözücü olmak
   • Profesyonel ortak kimliği (Kazan/Kazan)
   • Moderatör ve Facilitator Kimliği
   • Hizmet & Güven ilişkisi
   • Biz bilinci ve Aidiyetin önemi
   • Tutarlılık ve Süreklilik
   • Sakinlik; soğukkanlı yaklaşım
   • Pozitiflik, olumsuz duyguları ve stresi yönetebilmek

İLETİŞİM – GÜVEN – UYUM - ANLAMA ÇALIŞMASI

 

  • SATIŞ EKİBİ İÇİNDE İLETİŞİM VE İLİŞKİ BOYUTU
   • Çift boyutlu iletişim modeli
   • Bilgi yoğunluğu / Destek yoğunluğu / Karşı tarafın hazır olma düzeyi
   • İletişim engelleri
   • Yazılı, Sözlü ve Yüz Yüze İletişim
   • Geri Besleme
   • Sürdürülebilirlik
  • DİNLEME BECERİLERİ (DİNLEME BECERİLERİ TESTİ)
   • Dinleme becerileri; Nasıl dinliyoruz?
   • Aktif ya da pasif, etkin ve doğru dinleme
   • Kendine açık olmak, dürüstlük-şeffaflık
   • Empatik dinleme, Mış gibi dinleme, Etkin Dinleme ve Seçici Dinleme

 

  • SATIŞ VE PAZARLAMA SÜRECİNİN ANA PRENSİPLERİ İLK ADIMLAR
   • Temel Satış Becerileri ve Satış Sorunlarını Çözmek
   • Satış Görüşmesini Açma (Satın Alma Sinyalleri ve Doğru Algılanması)
   • İtirazlarla Başa Çıkma
   • İlginin Devamlılığı, Derinliği ve Hazırlık Çalışmaları
   • *Ürün Bilgisinin Önemi
   • *Müşteri Analizi
   • *Rekabet Bilgisi
  • SATIŞ EKİPLERİNDE YÖNETİM
   • Takım Olma ve Ekip Nedir?
   • Ekip Olma Aşamaları ( avantajları ve zorlukları)
   • Takım Üyelerinin Sürekli Gözlenmesi Gereken Alanlar
   • Ekip Ruhu ve Sinerjinin önemi

TAKIM UYUMU – GÜVEN – DİNLEME – ANLAMA-DELEGASYON-ORTAK DİL-KOORDİNASYON ÇALIŞMASI

 

 • SATIŞÇILAR İÇİN KİŞİLİK TARZLARI (BOWEN TEST)
  • Saldırgan, yapıcı, boyun eğen davranış
  • Farklı tarzlar ve farklı yaklaşımları anlama ve buna uygun satış yaklaşımı geliştirme
  • İçe Dönükler, Dışa Dönükler, İlişki Odaklılar, İş Odaklılar
  • Bizim ve Müşterilerimizin Davranış Modellerini nasıl anlarız?
 • GÜCÜN KAYNAKLARI VE KULLANIMI
  • Makamsal güç
  • Kişisel güç
  • Özgüven yaklaşımı
  • Kişisel bilgi
  • Cesaret ve Alçakgönüllülük
 • DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

YÖNTEM:

 • Bilgi paylaşımı, ikili ve grup uygulamaları ile değerlendirmeler,
 • Film ve örnek vakalar,
 • Role playing ve case study çalışmaları ile interaktif uygulamalar
 • İthal ekipmanlar ile canlı oyun tadında motivasyonu ve bilgiyi arttırıcı uygulamalar
 • SATIŞIN PSİKOLOJİSİ Programında İthal METALOG Ekipmanları kullanılır. Sürenin yaklaşık % 70’ i uygulama ve grup çalışması ağırlıklı olup son derece keyifli ve verimli geçecektir!
 • Ek olarak Bilgi paylaşımı, Inter Aktif Tartışmalar, Öğretici in-door oyunlar ve bunlara ait geribildirimler, Bireysel analiz veya envanter uygulamaları, Grup çalışmaları, örnek film ve vakalar üzerinde paylaşımların olduğu bir program olacaktır.

Satışın Psikolojisi eğitim programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

Satışın psikolojisi, satış psikolojisi, satış eğitimi, kurumsal satış eğitimi, B2B satış eğitimleri

Essa Grup ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Essa Grup ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Essa Grup ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Essa Grup ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Essa Grup ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Essa Grup ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4
 

Ortam