Profesyonel Sunuş Teknikleri Eğitimi

Hedef Kitle: Profesyonel Sunum Teknikleri yada Profesyonel Sunuş Becerileri başlığındaki bu eğitim; Tüm profesyonel yöneticilerin, akademisyen, koç, danışman ve eğitmenlerin, topluluk önünde konuşma yapmak durumunda olan herkesin alması gereken video çekimli ve % 80 uygulamanın olduğu çok keyifli bir içeriğe sahiptir.

Süre:  2 / 3 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 8-10 Kişi Tek Eğitmen, 11-15 Kişi Çift Eğitmen

 

KATILIMCI PROFİLİ:

Toplantı yöneten, iş veya sosyal ortamlarda sunum yapan ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme ihtiyacı duyan profesyoneller.

TANIM:

Sunum yapılan kitle, yer ve ihtiyaca göre hazır olabilmek, konuşma veya sunumu kişi ya da topluluk önünde en etkileyici şekilde yapabilmek, bu sunumu en modern ve çarpıcı şekilde hazırlamak ve sonucunu alabilmek bu eğitimin temel konusudur. Katılımcılara değişken koşullarda en etkileyici şekilde sunuş yapabilme ve öncesindeki hazırlık süreci ile yöntemlerini öğretmek hedeflenmiştir.

AMAÇ:

 • Yapacakları sunumun dinleyici üzerinde etki yaratabilmesi için sunumun hazırlık aşamasında amacını ve hedefini net olarak tanımlayabilecekler,
 • Sunum yapacakları konuyu analiz edip; dinleyici için değer yaratacak, mesajı net ve tam olarak aktaracak kilit bilgileri seçebilecekler,
 • Sunum içeriğini mantıklı, tutarlı bir yapı ile dinleyicinin rahat takip edebileceği ve dikkati dağılmadan izleyebileceği bir durumda hazırlayabilecekler,
 • Sunum sırasında kullanılacak uygun görsel malzemeleri doğru olarak seçip hazırlayarak, sunum sırasında mesajı destekler biçimde kullanabilecekler,
 • Sunum sırasında dinleyicilerin ilgi ve katılımını sağlayabilecek uygun yöntem ve araçları öğrenecekler,
 • Excel yada PP üzerinde nasıl kolayca görsel öğelerin hazırlanabileceğini yerinde çalışmalar ile öğrenecekler,
 • Etkili ve dinleyici üzerinde iz bırakan sunumlar yapabilmek için sahne ve beden dilinin doğru kullanılmasına yönelik teknikler öğrenecekler,
 • Eğitim sırasında yapılan birçok uygulama ile ses tonu, vurgu ve beden dilinin doğru kullanımına yönelik egzersizler yapacaklar,
 • Katılımcıyı anlamaya ve öğrenmeye teşvik etmek için yapılması gerekenler üzerinde çalışarak, eğitim sırasında ya da sunum sonunda dinleyicilerin soru sormasını teşvik edebilmek için uygun yöntemler konusunda farkındalık sağlayacaklar,
 • Sunum sırasında ya da sunum sonunda dinleyicinin ilgisini ifade eden ya da sunumu yapan kişinin bilgisinin sınandığı her türlü soruyu rahatlıkla cevaplayabilecekleri teknikleri öğrenecekler,
 • Sunum sırasında nasıl baştan itibaren sonuç odaklı ve istenilen sonuçları alabileceklerine dair egzersizler yaparak, gerekli ipuçlarını öğrenecekler.

İÇERİK:

 • Sunumun “Ne” Boyutu: Sunumun Hazırlanması

  Sunuş Öncesi ve Sırasında Hazırlık
  • Hedef grup kim/kimler
  • Sunumun amaç dâhilinde yapılandırılması
  • Ana ve alt mesajların hazırlanması
  • Akılda kalıcı ve ikna edici sunumlar için önemli ipuçları

 • Görsel Malzemelerin Hazırlanması ve Kullanılması
  • Temel Kurallar (Yazı dili, renk seçimi, ekipman v.d.)
  • Eğitim yardımcı araç gereç ve kullanımı
  • Excel ve PP üzerinde egzersizler
  • Tablo, grafik, görsellerin en etkin şekilde hazırlanması ve kullanımı
  • Sonuç odaklı düşünerek sunum hazırlama
  • Sunum hakkında önemli püf noktalar
  • Teknolojik yenilikleri sunumlarda kullanabilme

 • Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri
  • Farklı katılımcı profilleri
  • Zor insanlarla başa çıkmak
  • Etkili İletişim Süreci ve Algı Yönetimi
  • Bilgi, Bilgi aktarımında püf noktalar
  • Etkin ve Empatik Dinleme
  • Az, öz, güzel ve sonuç odaklı konuşma becerisi   

 • Bir toplantı, seminer, sunuşun açılışı
  • Sunum için etkili açılış seçenekleri (İlk izlenim kalıcıdır)
  • Dinleyiciyi/ Dinleyicileri sunuma dâhil etmek ve dikkatleri yüksek tutmak için öneriler

 • Sıkça yapılan hatalar

 • Sunumun “ Nasıl” Boyutu
  • Dinleyici üzerinde etki bırakan bir konuşmacı olmak ve sunum mesajının ikna edici olması için
  • Sunum alanının doğru kullanılması/Sunum sırasında güvenli duruş
  • Jestler ve mimiklerin etkili olarak kullanılması
  • Göz temasının dinleyici üzerinde bıraktığı etki ve doğru göz teması
  • Ses ve Sözcükler, Sesin kullanılması, Doğru nefes alma, Hitap yetenekleri
  • Doğru nefes alma, Vurgu ve tonlama
  • Anlamsız ses ve anlamsız sözcüklerle konuşmanın mesaj üzerindeki olumsuz etkisi
  • Mizah becerisinin dinleyici üzerindeki etkisi
  • Giyim, Görünüş
  • Sunum sırasında konuşmacının enerji ve coşku transferi

 • Sunumun kapanışı (dinleyiciden gelen sorulara etkili YANIT verebilmek)
  • Zor Sorular Karşısında Yapılacaklar/Yapılmayacaklar
  • Pedagojik yöntemler (klasik, soru cevap, aktif, görsel öğeler v.d.)

 • Değerlendirme ve kapanış

Profesyonel Sunuş Teknikleri eğitim programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

Sunum teknikleri eğitimi, nasıl sunum yapılır eğitimi, profesyonel sunum teknikleri, şirket sunum teknikleri eğitimi