Duygusal Zeka ve Değişim Yönetimi Eğitimi

Hedef Kitle: EQ VS IQ. Çalışma hayatında var olan herkesin hem ciddi farkındaklık elde edeceği hem de son derece keyif alacağı bol uygulamalı ve çok keyifli bir programdır. 

Süre: 1-2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 15 kişi

 

DUYGUSAL ZEKA KATILIMCI PROFİLİ: 

IQ sunun yanında duygusal zekâsının da farkına vararak, verimli iş sonuçları için EQ sunu da araç olarak kullanmak isteyen ve değişimi sahiplenmesi gereken herkes bu programa katılabilir.

AMAÇ 1: Duygusal Zeka

İş ve özel hayatımızda sadece IQ değil EQ nun da ne derece önemli olduğunu, konunun farklı boyutlarını göstererek, bu konuda kişisel yetkinliklerin neler olması gerektiğini ve nasıl geliştirebilecekleri üzerinde durulmaktadır. Duygusal Zekâ ile mantık ilişkisinin verimlilik ve mutluluğa yansımaları üzerinde durulacaktır. Kişilerin kendilerine ve başkalarına ait duyguları gözlemleyerek düzenleyebilmelerine, duygularını, düşünce ve eyleme dönüşecek şekilde kullanmalarına yardımcı olmak önceliklerimizdendir.

İş yaşamında ilişkiler boyutunda empati geliştirmesi, kendini ve başkalarını nasıl motive edeceği konusunda bilinçlendirmek ve Duygusal Zekanın en önemli bloğu olan sosyal becerilerin; İletişim becerileri, etkin dinleme, işbirliği, konularında olması gereken yetkinlikleri gündelik/ iş hayatına adapte ederek uygulamaya konması adına beceri kazandırmak da bir diğer amacımızdır.

AMAÇ 2: Değişim Yönetimi

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu düşüncesi ile yola çıkarak; Değişimin ne olduğu, kurumlarda nasıl ve neden yaşandığı üzerinde örnekler verilerek durulmaktadır. Değişimin sürekli olması ve herkes tarafından bu sorumluluğun sahiplenilmesinin, değişimin doğru yönetilmesi ve sonuçlarının pozitif hale gelmesini sağladığı anlatılmaktadır. Stratejik planlama, işbirliği ve başarının vazgeçilmez birliktelikleri ve değişime direnç durumunda bunları yönetmek için çalışma adımlarının ne olduğunun görüldüğü bir programdır.

Performansın özel ya da iş hayatta arttırılabilmesi için değişimin her şekilde birey olarak sahiplenilmesi gerektiği, değişimi kabul edip yönlendirebilen bireyler olduğumuzda belirsizlik ve direncin yol açacağı sorunların rahatlıkla aşılabileceğine ilişkin becerilerin kazandırıldığı bir programdır. Günümüzde kurumların gerçek anlamda değişim sürecinde yer alabilmeleri için, vizyon geliştirebilen, çevresinde güven yaratan, öngörü sahibi kendi işinin lideri bireylere ihtiyacının olduğunun aktarmaktır.

EĞİTİM YÖNTEMİ:

 • İkili ve Grup Uygulamaları ile değerlendirmeler,
 • Teorik ve grup çalışmalarından oluşan interaktif bir eğitimdir.
 • Duygu boyutu ile ilgili SWOT çalışması

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • “Duygusal Zeka” kavramı ve Temel yaşam enerjisi olarak duyguları tanımak
 • Kendi ve karşındakinin duygularını fark etme
 • Duygusal Zekanın -5- unsuru:
  • Özbilinç
  • Kendine çeki düzen verme
  • Motivasyon
  • Empati
  • Sosyal beceriler
 • Gizli potansiyelin keşfi
 • Dürüstlük
 • İş yaşamında duygusal zeka becerisini geliştirmek
  • Etki
  • İletişim
  • Çatışma Yönetimi
  • Bağ kurmak
  • Ekip yetileri
  • İşbirliği
 • Uygulamada duygusal zeka
 • Empati, Dinleme ve Anlama
 • Duyguların davranışsal ve düşünsel etkileri
 • Duyguları yönetme ve doğru  ifade etmek
 • Çalışanların ve diğerlerinin duygularını anlama
 • Esneklik
 • Değişim yönetimi nedir ve neden ihtiyacımız var?
 • Değişen Dünya ve değişim yönetiminde gereklilikler
 • Değişimin süreçleri ve mevcut durum analizi:
 • Şirket yapısı ve kültürünün analizi
 • Vizyon ve misyon
 • Hedeflerle stratejinin uyumu
 • Değişim ve organizasyon anlayışı
 • Stratejik düşünebilmek
 • Hizmet & Güven ilişkisi
 • Biz bilinci ile bağlantısı
 • Tutarlılık, Kararlılık ve Süreklilik
 • Alternatif sunma ve değerlendirme
 • Yönlendirme, takip ve geri bildirim
 • Proaktif yaklaşımlar
 • Değişime direnci yönetmek ve kırmak
 • Değişime direnç
 • Direnci kırmak
 • Belirsizlikler ve yol açtığı problemler
 • Değişime uyum hangi kademelerde gereklidir?
 • Değişime uyumda kişisel seçimlerimiz
 • Değişim türleri ve hedefleri

 Değişimin uygulanması

 Değişimi kimler gerçekleştirir?

 • Değişimi satmak
 • Karşı savunucularla savaşmak

Ø  Değerlendirme ve kapanış

 

Duygusal Zeka eğitim programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

Duygusal zeka eğitimi, duygusal zeka eğitim programı

OYAK Renault için verdiğimiz 'Duygusal Zeka' eğitimimizin özetine göz atarak açıklamalar aracılığıyla bilgi sahibi ve benzer bir programın sizin şirketinize nasıl uygulanacağı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

 

Ortam