Başarılı İş İlişkileri Oluşturma Eğitimi

Hedef Kitle: Mavi ve beyaz yakalılar için iki ayrı formatta kurgulanan bu eğitimde bolca uygulama yapılarak iş hayatında nasıl daha başarılı olunabileceği üzerinde çalışılmaktadır. 

Süre: 2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 10-14 Kişi Tek Eğitmen, 15-19 Kişi Çift Eğitmen

 

TANIM ve AMAÇ:

Program öncelikle katılımcıların kendilerini daha iyi tanımaları ve herkesin farklı yapılarda olduğunu göstermeyi ve ardından tüm bireylerin kendi kişisel gelişimini kendilerinin yönetebilmesi ve olumlu iş ilişkileri oluşturabilmeleri için gereklilikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla başarılı iş ilişkisi geliştirmek ve güvene dayalı bir iş ortamı yaratmak için bu farklılıklarımıza göre etkileşimde olmak, birlikte çalışırken yapılan tüm çalışmalarda bu farklılıkları dikkate alarak ilerlemek amaçlanmıştır. 

İÇERİK:

 • Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi

 • Olumlu İş ilişkiler Oluşturmak Nedir?

 • İş ilişkileri ve sınırları

 • İş yaşamında kişisel ilişkilerden çıkan anlaşmazlıklar

 • Farkındalık ve Bireysel performans kavramı
  • Dış çevrenin performansa etkisi
  • Düşüncenin performansa etkisi
  • Biyolojik saatlerimiz
  • Yüksek performans zamanları
  • Performans ve konsantrasyon dağılımı
  • Performans-iletişim farkındalığı bağlantısı 
  • Bireysel performansı arttırmak
  • Öncelikleri planlamak
  • Motivasyon
  • Esneklik ve sorumluluk

 • Kendi güçlü ve güçsüz yönlerini fark etmek ve kabul etmek

 • KÖR – AÇIK – GİZLİ – BİLİNMEYEN ALANLAR 

 • Güçlü yönlerini performansa çevirebilmek

 • Geliştirmeye açık yönleri törpüleme

 • Bireysel Swot Analizi

 • Empati geliştirerek doğru ilişkileri oluşturup sürdürebilme 

 • Tepkisel ve etkisel iletişimin, iletişim kalitesinde yarattığı farklar

 • Çözümsel yaklaşım ve uygulamaları

 • Kişisel yapılarımız

 • Kendini ve insanı tanımak

 • OLUMLU İŞ İLİŞKİSİ İÇİN -5- ANA unsur:
  •      Özbilinç
  •      Kendine çeki düzen verme
  •      Motivasyon
  •      Empati
  •      Sosyal becerileri
  • Gizli potansiyelin keşfi
  • Dürüstlük
  • İş yaşamında duygusal zeka becerisini geliştirmek
   • Etki
   • İletişim
   • Çatışma Yönetimi
   • Liderlik
   • Değişimi yönetmek
   • Bağ kurmak
   • Ekip yetileri
   • İşbirliği
  • Uygulamada duygusal zeka

  • Empati, Dinleme ve Anlama

  • Duyguların davranışsal ve düşünsel etkileri

  • Duyguları yönetme ve doğru  ifade etmek

  • Çalışanların ve diğerlerinin duygularını anlama

  • Esneklik

Başarılı İş İlişkileri Oluşturma programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

Başarılı İş İlişkileri Oluşturma

Koru Mutuel Sigorta'da gerçekleştirdiğimiz ilgili çalışmanın özet videosunu izleyin

 

Ortam